-
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
03-พ.ค.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง
 

รายการตรวจ

ราคา

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

Ultrasound  Upper Abdomen

790.-

อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

Ultrasound  Lower Abdomen

790.-

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ผู้เข้ารับบริการแสดงเลขกรมธรรม์ ผ่าน Mobile App หรือบัตรประกันก่อนเข้ารับบริการ

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566
6. ระยะเวลาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ