-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior 2024
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
29-มี.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior 2024


รายการตรวจ
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
5 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination

วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI

ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
15 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride  

ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid

ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination

ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine

รายการตรวจเอกซเรย์2 รายการ
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง 1 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen

สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน ณ โรงพยาบาล
Complimentary Voucher
มูลค่า 150 บาท
บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี
Paolo Member Card
Silver Card
ราคา5,900.-

รายการเลือกตรวจสำหรับโปรแกรม
ตรวจสุขภาพ Senior 2024 
***(ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก็สามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมได้)

รายการตรวจเพิ่มเติม

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย 
EST
2,990.-
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO
2,990.-
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
3,690.-
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์Digital Mammogram with U/S Breast
2,390.-
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
PV, Thin Prep 1,990.-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
U/S Whole Abdomen
1,990.-
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน
Bone Dent 2 Part
1,990.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี

6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2567
8. โปรแกรมนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Senior 2024 - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - +
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ - +
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์ - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด - +
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ