-
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
29-ม.ค.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
การตรวจสุขภาพประจำปีควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่หากมีอาการน่าสงสัยเกี่ยวกับโรคต่างๆ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันที เนื่องจากการตรวจสุขภาพจะทำให้เราได้รู้จักร่างกายของตนเองว่ามีรอยโรคหรือความเสี่ยงอะไรบ้าง หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคใดๆ จะได้วางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที เพราะส่วนใหญ่แล้วการรักษาที่รวดเร็วจากการพบโรคในระยะเริ่มต้นจะให้ผลที่ดีกว่า


รายการตรวจ ตรวจสุขภาพวัย 25 - 34 ปี
ตรวจสุขภาพวัย 35 - 49 ปี 
ตรวจสุขภาพวัย 50 - 59 ปี ตรวจสุขภาพวัย 60 ปีขึ้นไป 
ตรวจสุขภาพวัย 60 ปีขึ้นไป  
ชาย หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย+Est ชาย+Echo
หญิง+Est หญิง+Echo
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
5 รายการ5 รายการ 6 รายการ 7 รายการ 6 รายการ 7 รายการ 6 รายการ 6 รายการ 7 รายการ 7 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examinationพบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์ 
PV.by Gynecologist


พบแพทย์เฉพาะทางตรวจหลอดเลือดหัวใจ
Cardio
 วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signs
✔ 
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA


รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
17 รายการ 17 รายการ 20 รายการ 20 รายการ 22 รายการ 23 รายการ 27 รายการ 27 รายการ 28 รายการ 28 รายการ 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
HbA1C


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
✔ 
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
HDL


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDL
 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)
 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)


ตรวจการทำงานของตับ
Total Protein


ตรวจการทำงานของตับ
Albumin


ตรวจการทำงานของตับ
Direct Bilirubin


ตรวจการทำงานของตับ
Total Bilirubin


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
CA19-9


ตรวจอุจจาระ
Stool Examination and Occult Blood


ตรวจหาสารอิเล็กโทรไลต์
Electrolyte


ตรวจหาไทรอยด์
TSH


ตรวจหาไทรอยด์ 
FT4


ตรวจหาไทรอยด์ 
FT3


ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin prep


รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง
3 รายการ 3 รายการ 5 รายการ 5 รายการ 5 รายการ 6 รายการ 6 รายการ 6 รายการ 8 รายการ 8 รายการ 
ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen 


ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
Ultrasound Thyroid 


  


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test


ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง
Echocardiogram


ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน
Bone Mineral Density 3 Part


ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และโชคชัย 4 เท่านั้น)
CT Calcium Score


สิทธิพิเศษในโปรแกรม
คูปองอาหารว่าง
Complimentary Voucher
มูลค่า 100 บาท มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 500 บาท
มูลค่า 500 บาท มูลค่า 500 บาท
มูลค่า 500 บาท
บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
Paolo Member Card
Silver CardSilver Card
Gold Card
Gold Card
Gold Card
Gold Card
Platinum Card
Platinum Card
Platinum Card
Platinum Card
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report 
        

ราคา
3,900.- 3,900.- 7,900.-7,900.-
9,900.-
9,900.-
11,900.-
11,900.-
13,900.-13,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ***รายการตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ สามารถเข้าระบบริการได้เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และโชคชัย 4 เท่านั้น

6. โปรแกรมดังกล่าวจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น
7. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567 
เท่านั้น
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2568
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ 25-34 ปี ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ 25-34 ปี หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ 35-49 ปี ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ 35-49 ปี หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ 50-59 ปี ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ 50-59 ปี หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีวัย 60 ปีขึ้นไป ชาย+Est - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีวัย 60 ปีขึ้นไป ชาย+Echo - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีวัย 60 ปีขึ้นไป หญิง+Est - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีวัย 60 ปีขึ้นไป หญิง+Echo - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ