โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า Go-On
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
29-ส.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

‘ข้อเข่า’…อวัยวะที่พบการเสื่อมมากที่สุด เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อน ทำให้กระดูกในข้อเสียดสีกันเอง จนเกิดการอักเสบและปวด หากไม่ดูแลหรือรักษา ความเสื่อมก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

าเหตุ
อายุที่มากขึ้น ช่วงอายุที่พบว่าเริ่มมีการเสื่อมของข้อ พบในวัย 40 ปีขึ้นไป
ผู้หญิงมีโอกาสข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย อาจมีสาเหตุจากระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อ
พันธุกรรม หากบุคคลในครอบครัวมีประวัติ หรือมีรูปขาที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็จะมีโอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้
พฤติกรรมประจำวันที่ผิด เช่น การนั่งนาน ท่านั่ง ขึ้นลงบันได
การออกกำลังกายที่มีการกระแทกมาก
โรคประจำตัว โรคไขข้ออักเสบ เช่น รูมาตอยด์ เกาต์

อาการ
เข่าฝืดตึง
เคลื่อนไหวลำบาก
เสียงดังในข้อเวลาเคลื่อนไหว
อาการปวดเวลาเดินหรือเคลื่อไหวร่างกาย
ข้อเข่ามีความผิดรูป

 เมื่อตรวจพบว่าเป็น ‘ข้อเข่าเสื่อม’
ปรับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อถนอมข้อเข่า
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า
ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียม


 โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

Go-On 1 เข็ม    ราคา 4,900 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- รับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น
- ราคาดังกล่าวรวมค่ายาและค่าแพทย์  
- กรณีมีตรวจเพิ่มหรือมียา กรุณาติดต่อการเงินเพื่อจ่ายส่วนเกินจากโปรแกรม
- หากท่านรับการรักษาไม่ครบตามโปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือตรวจรายการอื่นแทนได้

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 0-2363-2000 ต่อ 2130-2131