ยิ้มได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
14-เม.ย.-2565 ถึง 01-ก.ค.-2565
โครงการผ่าตัด Surgery Be Safe สำหรับประกันสุขภาพเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.สิทธิพิเศษนี้ สำหรับหัตการที่มีค่าใช้จ่าย มูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป
2.สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะท่านที่สามารถเบิกประกัน หรือ Fax Claim ได้เท่านั้น
3.กรณีต้องผ่าตัดแบบเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
4.การตรวจคัดกรอง Covid-19 เป็นการคัดกรองด้วยวิธีการ PCR ก่อนผ่าตัด
5.รายการส่วนลดไม่สามารถเข้าร่วมกับ แพ็คเกจนี้ได้
6.โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้เครื่องมือพิเศษ
7.โปรแกรมดังกล่าวให้บริการภายใต้การกำกับการดูแลของแพทย์
8.โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเพื่อการรักษาพยาบาล และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้น
9.โครงการ Surgery Be Safe เข้ารับบริการได้ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
10.โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ที่เครือเปาโล 5 สาขา เกษตร , โชคชัย 4 , สมุทรปราการ , พระประแดง , รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร.02-363-2000 ต่อ 4249