-
นายแพทย์ โสฬส อนุชปรีดา
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ จีระเดช ไชยรา
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ วรัญญู จิรามริทธิ์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ สมชาย จิรประยุกต์เลิศ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงวริศรา ศิริจรุญวงศ์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์