-

นายแพทย์ โสฬส อนุชปรีดา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร
วัน เวลา
ศุกร์ 16:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 15:00