วัยสูงอายุเสี่ยงเป็น “โรคอ้วน” ด้วยนะ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
03-เม.ย.-2567
วัยสูงอายุเสี่ยงเป็นโรคอ้วยด้วยนะ! 

          โรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆ อีกหลายโรค เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอ้วน นับเป็นโรคอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากการสะสมของพลังงาน ที่ได้จากอาหารที่รับประทาน เกินความต้องการของร่างกาย และมีการเก็บสะสมไว้ ในรูปของไขมันในระยะนานเข้า ก็จะปรากฏให้เห็น ด้วยการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมทีละน้อยๆ อายุที่เพิ่มขึ้น มีโอกาสมีน้ำหนักตัวเพิ่มอยู่แล้ว เพราะการใช้แรงงานน้อยลง การรับประทานอาหารยังคงเดิม


สาเหตุ
 1. พันธุกรรม
 2.  อาหารที่รับประทาน
 3.  พฤติกรรมการดำรงชีวิตปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน
 1.  อายุ พบว่าผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคนี้สูง อัตราการเกิดร้อยละ 40
 2.  เชื้อชาติ คนผิวดำจะมีโอกาสมากกว่าปกติ
 3.  คนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูง 
 4.  ผู้ที่เป็นโรคอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง

การป้องกัน
 1.  สร้างเสริมนิสัยการรับประทานอาหารที่ดี ไม่กินขนมจุบจิบ หรือที่มีไขมันมากเกินไป
 2.  ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามช่วง
 3.  ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์และครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที
 4.  ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
 5.  พักผ่อนให้เพียงพอ


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน