ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ...เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงที่จะอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ

10 โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ

อายุมากขึ้น ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน

เบาหวาน...ไม่ใช่โรคสำหรับผู้สูงอายุเสมอไป

ทุกเพศทุกวัย มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้เท่ากัน