โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
19-มี.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

          การตรวจสุขภาพ คือเกราะป้องกันชั้นดีให้กับร่างกายของเรา ภัยเงียบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในร่างกายอาจไม่ส่งผลต่อเราในวันนี้ แต่หลายๆ โรคที่ลุกลามเป็นวงกว้าง กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไปแล้ว โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย มีรายการตรวจที่เข้าใจทุกคนว่าแต่ละช่วงวัยต้องดูแลสุขภาพอย่างไร (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)รายการตรวจอายุ 25 - 34 ปีอายุ 35 - 49 ปีอายุ 50 -59 ปีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ชายหญิง
ชายหญิงชายหญิงEST+ชายECHO+ชายEST+หญิงECHO+หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์Physical Examination

พบแพทย์เฉพะทาง สูตินรีแพทย์PV. by Gynecologist

พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ
Cardio


วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight 

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA


 รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน  
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride 

ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST) 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (ALT) 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับAlkaline Phosphatase 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Total Protein


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Albumin


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Bilirubin (Direct)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Bilirubin (Total)


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


  รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง 
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากPSA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125

ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน CA19-9


ตรวจอุจจาระ
Stool Examination and Occult Blood


ตรวหาสารอิเล็กโทรไลต์
Electrolyte 

ตรวจหาไทรอยด์
TSH


ตรวจหาไทรอยด์
FT4


ตรวจหาไทรอยด์
FT3


  รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep


ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen


ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
Ultrasound Thyroid


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test


ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง
 Echocardiogram


ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน
Bone Mineral Density 3 Part


ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจCT Calcium Score

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
คูปองอาหารว่างComplimentary Voucher
100.-100.-200.-200.-200.-200.-500.-500.-500.-500.-
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD


ผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Reportราคา
3,900.-
3,900.-
7,900.-7,900.-9,900.-9,900.-11,900.-11,900.-13,900.-13,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีพบความผิดปกติส่งแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายตามจริง
  3. ระยะเวลาการขาย 15 มีนาคม  - 31 ธันวาคม 2567
  4. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568
  5. โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  6. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  7. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  8. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมแกรม ผู้ตรวจต้องอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือหรือมีความเสี่ยง
  9. รายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7วัน
  10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 25 - 34 ปี สำหรับผู้ชาย รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 25 - 34 ปี สำหรับผู้หญิง รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 35 - 49 ปี สำหรับผู้ชาย รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 35 - 49 ปี สำหรับผู้หญิง รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 50 - 59 ปี สำหรับผู้ชาย รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 50 - 59 ปี สำหรับผู้หญิง รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ชาย + ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ชาย + ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้หญิง + ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้หญิง + ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว , ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต