ระดับน้ำตาล แค่ไหน เป็นโรคเบาหวาน?

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน Diabetes Screening

เช็กก่อนเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน

การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

ควรให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพเท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน

แผลเบาหวานที่เท้า ดูแลก่อน... ต้องเสียขา

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ยากต่อการรักษาและส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นๆ หากปล่อยเรื้อรังขาดการควบคุม

เบาหวานขึ้นจอตา

การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานา จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

เบาหวานขึ้นจอตา

การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานา จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

เบาหวานขึ้นจอตา

การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานา จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

คุณเสี่ยงเป็นเบาหวาน หรือไม่?

เบาหวาน คือความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ