โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Love Celebration
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.พ.-2566 ถึง 30-มิ.ย.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Couple Theme - Love Celebration 


ระยะเวลาโปรโมชั่น 2566
ระยะเวลาเข้ารับบริการ 6 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2566


รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์DOUBLE
Buy1 Get1
ตรวจก่อนแต่งงาน
สำหรับผู้ชาย
ตรวจก่อนแต่งงาน
สำหรับผู้หญิง
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
///
2
พบแพทย์เฉพาะทางตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์
PV.by Gynecologist
///
3วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
///
4ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height
///
5ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
///
6ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC
/

7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
/

8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
/

9ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
/

10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)
/

11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
/

12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)
/

13ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
/

14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
/

15ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
/

16ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
/

17เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
/

18ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
/

19อัลตราซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน 
Ultrasound Upper / Lower Abdomen
/

20ตรวจหมู่เลือด
Blood Group ABO

//
21ตรวจหมู่เลือดพิเศษ
Blood Group  RH

//
22ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag

//
23ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs

//
24ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงฮอร์โมนเพศหญิง
Hb Typing

//
25ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน 
Rubella IgG

//
26
ตรวจหาเชื้อกามโรค
VDRL (RPR)

//
27ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์
Anti HIV

//
28บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
/

29ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/

30ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check up Repost
/


ราคา4,900.-5,900.-5,900.-
โปรแกรมตรวจเลือกได้ เพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพของคุณ
เลือกซื้อได้เลย ไม่ต้องซื้อแพ็กเกจหลักได้

รายการตรวจราคา
1โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2 เข็ม1,300.-
2ตรวจหามะเร็งปากมดลูก และอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่Thin Prep and Ultrasound Pelvis1,900.-
3ตรวจมะเร็งเต้านม และ อัลตราซาวด์เต้านมDigital Mammogram & Ultrasound Breast1,900.-
4โปรแกรมอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน รับเพิ่มส่วนล่างUltrasound Upper Abdomen + Extra Ultrasound Lower Abdomen1,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉันและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง 
  3. โปรแกรมราคาดังกล่าวสามารถซื้อแยกทีละรายการได้
  4. ระยะเวลาการขาย 
  5. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ถึง 6 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2566
  6. โปรแกรม Couple Theme : Love Celebration  เมื่อซื้อที่สาขาพระประแดง  ต้องใช้บริการได้ที่สาขาพระประแดงเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  7. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Double (2คน) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพกอนสมรส ชาย-หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (หญิง) - +
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน รับเพิ่มอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง