โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
15-มี.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ

“การตรวจสุขภาพประจำปี” นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และการตรวจสุขภาพก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงอายุ หรือมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเท่านั้น เราทุกคนควรได้รับการ “ตรวจสุขภาพ” เพียงแต่ต้องเลือกตรวจให้เหมาะสมกับช่วงวัย


รายการตรวจอายุ 25 - 34 ปีอายุ 35 - 49 ปีอายุ 50 -59 ปีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ชายหญิง
ชายหญิงชายหญิงEST
+ชาย
ECHO
+ชาย
EST
+หญิง
ECHO
+หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์Physical Examination

พบแพทย์เฉพะทาง สูตินรีแพทย์PV. by Gynecologist

พบแพทย์ ศัลยกรรม


พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ
Cardio


วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight 

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน  
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
Triglyceride 

ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST) 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (ALT) 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับAlkaline Phosphatase 

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Total Protein


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Albumin


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Bilirubin (Direct)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Bilirubin (Total)


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


  รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง 
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากPSA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125

ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน CA19-9


ตรวจอุจจาระ
Stool Examination and Occult Blood


ตรวหาสารอิเล็กโทรไลต์
Electrolyte 
ตรวจหาไทรอยด์
TSH


ตรวจหาไทรอยด์
FT4


ตรวจหาไทรอยด์
FT3


  รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep


ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen


ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
Ultrasound Thyroid


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test


ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง
 Echocardiogram


ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก
Bone Den Forearms


  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
คูปองอาหารว่างComplimentary Voucher
100.-100.-200.-200.-200.-200.-500.-500.-500.-500.-
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD


ผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report
3,900.-3,900.-7,900.-7,900.-9,900.-9,900.-11,900.-11,900.-13,900.-13,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. โปรแกรมดังกล่าวจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น
7. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

8. โปรแกรมดังกล่าว เข้ารับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2568เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (ผู้ชาย 25-34 ปี) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (ผู้หญิง 25-34 ปี) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (ผู้ชาย 35-49 ปี) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (ผู้หญิง 35-49 ปี) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (ผู้ชาย 50-59 ปี) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (ผู้หญิง 50-59 ปี) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ + EST (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ + Echo (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ + EST (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ + Echo (ผู้หญิง 60 ปีขึ้นไป) จำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง