โปรแกรมตรวจสุขภาพ Long Covid-19
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

PROGRAM LONG COVID-19
ให้กับคุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ  ตรวจสุขภาพพร้อมตรวจภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยโควิดที่หายป่วย บางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว  อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 Long COVID หรือ อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 ในระยะยาว เนื่องจากในขณะที่ป่วยโควิด-19 ร่างกายมีการสร้างแอนติบอดี้บางอย่างขึ้นมา อาการ Long COVID เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่มีลักษณะตายตัว อาจเหมือนหรือต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งผลกระทบ สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ, ระบบประสาท,ระบบทางเดินอาหาร,หัวใจและหลอดเลือด  

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  "โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19"  พร้อมรายการตรวจเพิ่มทั้งระบบทางเดินหายใจและตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย  สามารถตรวจทั้งคนที่เคยป่วยติดเชื้อโควิดมาก่อนและคนที่ได้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบจำนวนโดสมาแล้ว   สร้างความมั่นใจ ในการป้องกันของร่างกาย

 


รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ  Long  Covid-19

รายการตรวจสุขภาพ

  ซักประวัติ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

  Physical Examination

 ✔  

  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

  CARDIO

 ✔  

  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

  CBC

 ✔  

  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

  Fasting Blood Sugar

 ✔  

  ตรวจระดับไขมันในเลือด

  Cholesterol

 ✔  

  ตรวจระดับไขมันในเลือด

  Triglyceride

 ✔  

  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

  HbA1C

 ✔  

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Total Protein

 ✔  

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Albumin

 ✔  

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Globulin

 ✔  

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Total Bilirubin

 ✔  

  ตรวจภาวะการทำงานของตับ

  Direct Bilirubin

 ✔  

  ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

  SGPT (ALT)

 ✔  

  ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง 

  HDL

 ✔  

  ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

  LDL

 ✔  

  ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

  B.U.N

 ✔  

 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

  Creatinine

 ✔  

 ตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-19

  COVID Test Rapid Antibody

 

 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

  Chest X-ray

 ✔  

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG✔ 

ราคา

2,900.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์เฉพาะแจ้งผลตรวจ
  2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
  3. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่าย วันนี้– 31 ธันวาคม 2566
  4. เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000