Healthy Happy โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-มี.ค.-2564 ถึง 30-เม.ย.-2564
 โปรแกรมตรวจสุขภาพ 17 รายการ
พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

พร้อม
รับสิทธิ์เลือกซื้อรายการตรวจ
เจาะลึกเฉพาะทาง
รายการละ 990.- ,1,000.- และ 1,500.-

No.โปรแกรมตรวจสุขภาพ 17 รายการ พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องรายการ
1ตรวจร่างกาย ซักประวัติโดยแพทย์
Physical Examination

2ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs
 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight
✔ 
4ตรวจประเมินระดับการมองเห็น  VA  
5ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI) ✔ 
6ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC  
✔ 
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar  
✔ 
8 ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol  ✔ 
9ตรวจระดับไขมันในเลือด  
Triglyceride 
10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ  
SGPT (ALT) 
 
11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ 
SGOT (AST)  
✔ 
12ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine  
 
13ตรวจหน้าที่การทำงานของไต 
 B.U.N 
✔ 
14ตรวจหากรดยูริคในเลือดUric Acid  
15ตรวจปัสสาวะ 
Urine Examination 
✔ 
16เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ 
 Chest X-ray 
✔ 
17ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ ล่าง
Upper Abdomen/Lower Abdomen✔ 
 สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
Medical Check Up Report

 บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
เข้ารับบริการได้ 2 ท่าน 3,900 บาท
กรณี เข้ารับการตรวจ 1 ท่าน 2,990 บาท


หมายเหตุ : กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 8-12 ชม.

พิเศษ สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
Healthy DUO 3,990 
เลือกรับเพิ่มทันที LAVITA วิตามิน 1 กระปุกฟรี *เลือกเฉพาะสูตรตามที่กำหนด
 • SK VIT ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
 • NITESENSE การนอนหลับให้มีประสิทธิภาพ
 • M Pow ฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ

เมื่อซื้อโปรแกรมต
รวจสุขภาพ  
Healthy Happy 2,990.- หรือ Healthy Duo  3,990.-

รับสิทธิ์ตรวจเพิ่มตรวจเฉพาะทาง  990.-  , 1,000.-  และ 1,500 .-
No.รายการตรวจเจาะลึกเฉพาะทางรายการละ 990 บาทราคา
1ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep
990
2ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่โดยสูตินรีแพทย์Ultrasound Pelvis
990
3ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Mammogram with Ultrasound Breast990


No.รายการตรวจเจาะลึกเฉพาะทางรายการละ 1,000 บาทราคา
1ตรวจระดับไขมันในเลือดและหัวใจ
Hba1C , HDL , LDL , EKG 
1,000
2ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนUltrasound Upper
1,000
3ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower
1,000
4ชุดตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับ AFP , CEA , HBs Ag , Anti HBs Ag
1,000
5ตรวจแคลเซียมในเลือด + ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก+เอ็กซเรย์ข้อเข่า Calcium + Bone for Arm+ Knee both
1,000
6วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (*รับบริการได้ 2 ท่าน ) Flu VC 2 Dose
1,000 

No.รายการตรวจเจาะลึกเฉพาะทางรายการละ 1,500 บาทราคา
1ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
EST
1,500
2ตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย ECHO1,500
3ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Prep + Ultrasound Pelvis
1,500
4ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen
1,500เงื่อนไขการเข้ารับบริการ Healthy Happy :

 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 2. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม- 30 เมษายน 2564
 3. รายการตรวจเพิ่มเติม ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนซื้อเพิ่ม
 4. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 5. ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เท่านั้น
 6. โปรแกรมเฉพาะทางเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพขั้นตอนและช่องทาง การจองหรือสั่งซื้อ
คลิกเพิ่มจำนวนตามที่ต้องการ ลงในตะกร้า จากนั้นทำตามขั้นตอนของระบบ
 1. ชำระผ่าน E-Payment ของเว็บไซต์
  • ชำระโดยการตัดผ่านบัตรเครดิต
  • ชำระผ่าน QR Payment ( สแกน QR-Code ที่ระบบสร้างขึ้น และชำระผ่านแอปบัญชีธนาคาร)
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี บริษัท โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด เลขที่บัญชี 389-1-03900-0
 3. ชำระผ่าน Thai QR Payment โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  สแกนชำระผ่านแอปธนาคาร


**หลังการชำระ กรุณาส่งสลิปยืนยัน ผ่าน Line, Facebook และลูกค้าสามารถทำนัดหมาย SCAN QR-CODE ผ่านใบเสร็จบันทึกในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นัดหมายตรวจสุขภาพ
@paolo_pld 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โทร.02-818-9000

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Happy + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน โปรแกรมสำหรับ 1 ท่าน - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Happy + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง โปรแกรมสำหรับ 1 ท่าน - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Duo + พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง โปรแกรมตรวจ สำหรับ 2 ท่าน เลือกรับเพิ่มทันที LAVITA วิตามิน 1 กระปุกฟรี *เลือกเฉพาะสูตรตามที่กำหนด - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่โดยสูตินรีแพทย์ Ultrasound Pelvis - +
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Mammogram with Ultrasound Breast - +
ตรวจระดับไขมันในเลือดและหัวใจ HbA1C , HDL , LDL , EKG - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen - +
ชุดตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับ AFP , CEA , HBs Ag , Anti HBs Ag - +
ตรวจแคลเซียมในเลือด + ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก + เอ็กซเรย์ข้อเข่า Calcium + Bone fore Arm+ Knee both - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (*รับบริการได้2 ท่าน) Flu VC 2 Dose (เข้ารับบริการได้ 2 ท่าน) - +
ตรวจระดับไขมันในเลือดและหัวใจ HbA1C , HDL , LDL , EKG - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen - +
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง