โปรแกรม Allergy Smart Kid
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
25-มี.ค.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
โปรแกรม Allergy Smart Kid

การตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้โดย "สะกิดผิวหนัง (Allergy Skin prick test)"  การเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ถือเป็นทางออกนอกเหนือจากการซักประวัติ และตรวจร่างกายแล้ว แพทย์อาจส่งตรวจพิเศษเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยแพ้ด้วยการทำ Skin Test Allergy หรือการทดสอบภูมิแพ้ 


     โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้โดยสะกิดผิวหนัง

ภูมิแพ้ใน
อาหาร

ภูมิแพ้ใน
อากาศ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
เฉพาะครั้งแรก✔  
วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
ไม่จำกัด✔  
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height
ไม่จำกัด
✔  
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
ไม่จำกัด
✔  

  รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการ

แป้งสาลีไม่จำกัด
✔ 
หอยกาบ , หอยเปลือกแข็งไม่จำกัด
✔ 
นมวัวไม่จำกัด
✔ 
ไข่ขาวไม่จำกัด
✔ 
ไข่แดงไม่จำกัด
✔ 
หอยเชลล์ไม่จำกัด
✔ 
กุ้งไม่จำกัด


ถั่วสิลงไม่จำกัด


ถั่วเหลืองไม่จำกัด


ทูน่าไม่จำกัด


เชื้อราไม่จำกัด


หญ้าขนไม่จำกัด

วัชพืชผักโขมไม่จำกัด

แมลงสาบไม่จำกัด

ขนแมวไม่จำกัด


ขนสุนัขไม่จำกัด


ไรฝุ่น DFไม่จำกัด


ไรฝุ่น DPไม่จำกัด   รายการตรวจโรคเฉพาะเจาะลึกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ
(ไข้หวัดใหญ่ , RSV , hMPV) 
1 ครั้ง/ปีเลือกตรวจเลือกตรวจ
ทาฟลูออไรด์2 ครั้ง/ปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ

     สิทธิพิเศษเพิ่มเติมวัคซีนไข้หวัดใหญ่1 ครั้ง/ปี


Telecare PED2 ครั้ง/ปี


ส่วนลดค่าห้องพัก Standard
(เฉพาะค่าห้อง 1,500 บาท/คืน)
3 คืน/ปี                                                                     รวม

9,900.- 8,900.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. โปรแกรมราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจสุขภาพในครั้งแรกเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์้เฉพาะทางอื่นๆ
  3. เงื่อนไขการตรวจซ้ำไม่จำกัด มีเงื่อนไขดังนี้ สามารถเข้ารับการตรวจซ้ำได้ไม่จำกัด โดยต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ร่วมด้วยเท่านั้น
  4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
  5. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันนี้ - 30 มิถุนายน  2567
  6. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ถึง  30 มิถุนายน  2567 และใช้บริการซ้ำได้ 1 ปี นับจาก วันที่ใช้ครั้งแรก
  7. โปรแกรมดังกล่าว เมื่อซื้อที่สาขาพระประแดง ต้องใช้บริการได้ที่สาขาพระประแดงเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  8. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ที่คลินิกเด็ก โทร. 02-818-9000 ต่อ 107 , 108
  9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ โดยสะกิดผิวหนัง - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยสะกิดผิวหนัง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง