โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์  4 มิติ พร้อมอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

อัลตร้าซาวด์  4 มิติ  การตรวจอัลตร้าซาวด์ระหว่างตั้งครรภ์  มีประโยชน์ในการตรวจความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายทารกในครรภ์ (Fetal Structural Abnormality)

โดยเฉพาะโครงสร้างหลัก (Major Structures) ได้แก่ กระโหลกศีรษะ เนื้อสมอง โครงกระดูก แขนขา ช่องอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าท้อง อวัยวะหลักภายในช่องท้อง เช่น ตับ ไต ความผิดปกติของลำไส้บางชนิด กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
 

อัลตร้าซาวด์  4 มิติ 
ลักษณะการตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) 
เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ถูกส่งผ่านวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ตรวจ จึงสามารถเห็นทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาเสมือนจริงแบบ Real-time สามารถเห็นกริยา อาการ และอิริยาบถที่กำลังกระทำอยู่ในขณะตรวจครรภ์ เช่น การหาว การขยับนิ้ว การหันหน้า การได้ยินเสียงหัวใจลูกน้อยเต้น เป็นต้น

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
ช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ 4 มิติได้ ช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม 28-32 สัปดาห์  แต่ภาพที่ได้ในแต่ละช่วงอายุครรภ์จะแตกต่างกันในช่วงอายุครรภ์น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น แต่หากอายุครรภ์มาก ร่างกายของเด็กจะมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ไปมากแล้ว  อาจจะอัลตร้าซาวด์เห็นใบหน้าไม่ชัดเจน  หรือทารกกลับศีรษะลงและเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกรานแล้ว

อัลตราซาวด์ 2 มิติ

เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจดูพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ โดยไม่เป็นอันตรายต่อแม่และลูก   โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ได้ประมาณ 5-6 สัปดาห์ ซึ่งสามารถเห็นถุงการตั้งครรภ์หรือหัวใจได้ ที่สำคัญยังสามารถตรวจได้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ในหรือนอกมดลูกเพราะถ้าเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก อาจมีความอันตรายสูงถึงชีวิต   

อัลตราซาวด์ 2 มิติ สามารถตรวจอะไรได้บ้าง ?   การตั้งครรภ์จะแบ่งออกเป็น 3 ไตรมาส รวมระยะการตั้งครรภ์ 9 เดือน หรือ 40 สัปดาห์ ซึ่งคุณหมอจะสามารถตรวจดูอวัยวะต่างๆได้เพิ่มขึ้นตามไตรมาสรายการตรวจราคา
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ พร้อมอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ  (4D 1 ครั้ง / 2D 2 ครั้ง)
Ultrasound  4D  & Ultrasound 2D4,900.-

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. รายการตรวจไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  4. สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000