โปรแกรมตรวจสุขภาพ Valentine's DAY สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
08-ก.พ.-2567 ถึง 31-พ.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Valentine's DAY สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Valentine's สำหรับผู้ถืกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ด้วยรายการตรวจที่เจาะลึกสุขภาพของคุณ ที่ให้คุณออกแบบรายการตรวจได้เอง เพื่อสุขภาพดีที่คุณเลือกได้เองตามต้องการระยะเวลาโปรโมชั่น 12-19 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาเข้ารับบริการ 31 พฤษภาคม 2567

รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์แพ็คคู่ 2 ท่าน
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
✔ 
2วัดความดันโลหิตชีพจร
Blood Pressure , Vital signs

3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight

4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
5ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
✔ 
6ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
✔ 
7ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
✔ 
8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
✔ 
9ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)
✔  
10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
✔  
11ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
✔  
12ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
✔  
13ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
✔  
14ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
✔ 

รายการตรวจเอ็กซเรย์
15เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
✔ 
16ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
✔ 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
17บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
100.-
18ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
✔ 
19ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check up Repost
✔ 
20ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service charge - OPD
✔ 

ราคา3,500.-
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง


รายการตรวจเฉพาะทาง
ราคา
1โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
2,024.- 
2โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen
2,024.- 
3โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test
2,990.-
4โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยเครื่องคลื่นเสียงสะท้อน
Echocardiogram
2,990.-
5โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Prep & Ultrasound Pelvis
2,990.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 
  2. สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
  3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง 
  4. โปรแกรมตรวจเฉพาะทางราคา 2,024.- จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อนเท่านั้น
  5. ระยะเวลาการขาย 12-19 กุมภาพันธ์ 2024
  6. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2567
  7. โปรแกรมตรวจสุขภาพ เมื่อซื้อที่สาขาพระประแดง  ต้องใช้บริการได้ที่สาขาพระประแดงเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  8. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง