โปรแกรมวัคซีนเสริม เหมาจ่าย สำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
07-มี.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมวัคซีนเสริม เหมาจ่าย สำหรับเด็ก

ภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เสมือนทหารกล้ามาช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ในวัยเด็กที่ภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่ ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค
“วัคซีนหลัก” และวัคซีนเสริมหรือที่เรียกว่า “วัคซีนทางเลือก” ซึ่งวัคซีนทั้งสองกลุ่มนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจและให้ลูกได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อการสร้างภูมิต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการแต่ไม่รวมค่าแพทย์
  2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มเติมตามจริง
  3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเด็ก ต่อ 107,108
  4. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


คลินิกเด็ก 24 ชม.
โทร.02-818-9000 ต่อ 107 หรือ 108

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง


คลินิกโรคภูมิแพ้สำหรับเด็ก ,คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์กุมารเวชกรรม 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โทร. 02 818 9000 ต่อ 107 , 108

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง