โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety 2024
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเป็นอะไรก็ตาม หากร่างกายพร้อม จิตใจพร้อม ก็เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
 การตรวจสุขภาพ คือเกราะป้องกันชั้นดีจากภัยเงียบที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว รวมถึงโรคที่ลุกลามเป็นวงกว้างกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไปแล้ว โปรแกรมตรวจสุขภาพ มีรายการตรวจที่ครอบคลุม เพื่อการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)


รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
5 รายการ

5 รายการ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination

✔ 
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs

✔ 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height

✔ 
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI

✔ 
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็น 
VA
11 รายการ

11 รายการ
6ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC


7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


9ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL


10ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL


11ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)


13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)


14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


16ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


             
           รายการตรวจเอกซเรย์

2 รายการ
2 รายการ

เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-rayตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG          รายการเครื่องมือเฉพาะทาง

1 รายการ
1 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน
(ส่วนบน หรือ ส่วนล่าง)

เลือกตรวจ
1 รายการ


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen                             
           สิทธิพิเศษ

บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher

200.-

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPDค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check up Repostบัตรสมาชิกส่วนลด
Member Card


ราคา   3,900.-

5,900 .-


โปรแกรมตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพของคุณ
***จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อน จึงสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมได้***

           
       รายการตรวจเฉพาะทาง

ราคา
 1   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA , CA19-9 1,000.-
2ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย AFP , PSA 1,000.-
3ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง CA125 , CA153 1,000.- 
4ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
HBs Ag , Anti HBs
1,000.- 
5ตรวจคัดกรองไทรอยด์
TSH , FT4 , FT3 
1,000.-
6ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT Calcium Scores 
2,000.-
7ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ 
Thin Prep & Ultrasound Transvaginal
2,000.-
8ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen
2,000.-
9ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen
2,000.-
10ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram
2,000.-
11ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST2,000.-
12ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO
2,000.-
13ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
Bone Dens Forearms
2,000.-

 

  

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.    ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.    กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3.    โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4.    โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5.    กรณี รายการเลือกรับเพิ่มSET สุขภาพ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเข้ารับบริการวันเดียวกันเท่านั้น
6.    สำหรับคนไทยเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์กรณีเลือกเพิ่มเติมได้
7.    กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
8.    โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงเลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Choose Variety + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
โปรแกรม ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร - +
โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย - +
โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง - +
โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี - +
โปรแกรมตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - +
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง