โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY LADY สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
25-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY LADY
เพราะสุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ตรวจพร้อมและป้องกัน
     โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
 ราคา

โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium


 (Thin Pep +Ultrasound Pevis+Digital mammogram) 
4,900.-

พิเศษ
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium
รับเพิ่ม ชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,200 บาท

รายการชุดตรวจสุขภาพ
● ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
● ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
● ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine
● ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
● ตรวจระดับไขมันในเลือด LD
โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง
พิเศษ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
ราคา

 1.  โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
 
1,900.-

   2. โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

1,900.-

   3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่

2,590.-

  4. ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม 

2,590.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์
2.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
3.ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567
4.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5.โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
6.เมื่อทำการชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
7.โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
8.สามารถใช้บริการได้ที่สาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง


เพิ่มเพื่อน

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium (Thin Pep +Ultrasound Pevis+Digital mammogram) รับเพิ่ม ชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,200 บาท - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง