โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Value For Life
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
04-ธ.ค.-2561 ถึง 29-ธ.ค.-2562เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. รวมค่าบริการและค่าแพทย์แจ้งผลการตรวจสุขภาพ
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  3. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากค่าบริการส่วนที่เพิ่ม ตามจริง
  4. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด / บัตรเครดิต
  5. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เท่านั้น
  6. หมดเขต วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  โทร. 02 818 9000 ต่อ 113