โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยเฉพาะหากรักษาเร็วตั้งแต่แรกเริ่มโอกาสหายขาดจะยิ่งสูง โดยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ดูแลและใส่ใจ ตรวจเป็นระยะ เพื่อป้องกัน

Digital Mammogram
  1. การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) เป็นการตรวจเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษในการค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจร่างกาย จะมองเห็นลักษณะความเข้มทึบที่ต่างกันของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด เช่น เนื้อเยื่อเต้านม หลอดเลือด ไขมัน หินปูน หรือกลุ่มแคลเซียมที่เกิดจากมะเร็งท่อน้ำนมในระยะแรก ก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก หรือตรวจติดตามหลังการผ่าตัด
  2. อัลตราซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound) เป็นการตรวจเต้านมโดยรังสีแพทย์และใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านมในสตรีที่อายุยังน้อยและใช้ตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจแมมโมแกรม เพื่อวินิจฉัยแยกก้อนถุงน้ำและยังใช้ตรวจในกรณีเต้านมมีความหนาแน่นสูง

ใครที่ควรตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม? 
ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้ที่มีอายุ 40-49 ปี ควรรับการตรวจทุก 1-2 ปี  
สำหรับผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี แต่มีความเสี่ยงต้องหมั่นตรวจเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรค 


รายการตรวจราคา
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram  & Ultrasound Breast1,990.-เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. รายการตรวจไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  4. สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000