โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์ทางนรีเวช
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566


เพราะการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ  และมะเร็งคือภัยเงียบที่มองไม่เห็น  หมั่นตรวจตัดกรองมะเร็งเป็นระยะ   เพื่อลดความเสี่ยงหรือในวัยที่มากขึ้น


โปรแกรมเจาะลึกเฉพาะทางสำหรับสุขภาพสตรี

โปรแกรมตรวจสำหรับผู้หญิงราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางนรีเวช (มดลูกรังไข่)
Thin Prep + Ultrasound Transvaginal  1,990.-

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. รายการตรวจไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  3. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้
  4. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  5. สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000