โปรแกรมตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
การตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์
เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน โดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำขณะอายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ ทำให้ทราบว่าทารกมีโครโมโซมผิดปกติหรือไม่ แต่การเจาะตรวจน้ำคร่ำมีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งบุตรประมาณ 1 ใน 350 ราย ดังนั้นสูติแพทย์จึงแนะนำการเจาะตรวจน้ำคร่ำในคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น เช่น คุณแม่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป คุณแม่ที่คลอดลูกคนก่อนเป็นทารกดาวน์ คุณแม่ที่ทำการตรวจคัดกรองเลือดแล้วได้ผลบวก หรืออัลตราซาวด์พบความผิดปกติ

การอัลตราซาวน์ร่วมกับการเจาะเลือด
สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 11-13 สัปดาห์ การอัลตราซาวน์จะดูลักษณะของทารกในครรภ์ และวัดความหนาของช่องทางเดินน้ำเหลืองบริเวณต้นคอ ส่วนการเจาะเลือดแม่ก็จะตรวจสารบ่งชี้ต่างๆ (PAPP-A) & (hCG) แต่ยังมีความแม่นยำต่ำเพียงแค่ 80% และมีผลบวกลวงสูงถึง 5%

โปรแกรมตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม


รายละเอียดโปรแกรมตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ราคา
ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม  SET A  
Panorama Prenatal Panel (13, 18. 21, Sex Chromosome) 17,500.-
ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม SET B
myNIPS (myGenome)
19,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์เฉพาะแจ้งผลตรวจ
  2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
  3. การตรวจตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์แล้วเท่านั้น เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์แผนกสูตินรีเวช
  4. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่าย วันนี้– 31 ธันวาคม 2566
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000