วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (2566)
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

          ไข้หวัดใหญ่ สาเหตุการติดเชื้อไวรัส อย่างเฉียบพลัน สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างง่ายดายเกิดตลอดทั้งปีทั่วโลกและอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ และอาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่เดิมร้ายแรงขึ้น เช่น หัวใจล้มเหลว เบาหวาน โดยจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้แล้ว ทำให้ช่วยลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 202
3

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 1 เข็ม  790 .-  (*รวมค่าบริการและค่าแพทย์)


กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน
 1. เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี
 2. ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี
 3. สตรีมีครรภ์
 4. ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคไต
 5. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 6. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 7. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 2. กรุณาตรวจสอบระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ  ในขั้นตอนการสั่งซื้อ  จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
 3. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 4. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกตรวจสุขภาพ
โทร . 02 818 9000 
  ต่อ 113 


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) - +
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง