แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รัก
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ม.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ยั่งยืน มั่นคง มั่นใจ
แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนสมรส/ก่อนวิวาห์และตรวจก่อนมีบุตร ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว ไม่มีจ่ายเพิ่ม... สนใจแพคเกจตรวจสุขภาพ ติดต่อแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง.เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. รายการตรวจเฉพาะการคัดกรองสุขภาพคู่รักเบื้องต้น
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเหมาจ่ายอื่นได้
  3. ระยะเวลาให้บริการสำหรับเงื่อนไขดังกล่าว ตั้งแต่ 
    วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  2564
  4. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.เปาโล พระประแดง กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000     
  

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจคู่รัก - ชาย - +
ตรวจคู่รัก - หญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง