เช็คให้ชัวร์"เบาหวาน" อันตรายใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-ม.ค.-2562 ถึง 30-มิ.ย.-2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน  / โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน  ราคา 2,000 บาท

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจหาไข่ขาว Micro ในปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ Occult blood
 • เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก
 • ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
 • บริการอาหารว่าง
โปรแกรมตรวจเบาหวานประจำปี ราคา 5,200 บาท
 • ตรวจร่างกายทั่วไป โดยอายุรแพทย์
 • ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง
 • ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจภาวะตาบอดสี
 • ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพดิจิตอล
 • ตรวจประเมินสุขภาพตา ความดันลูกตา
 • ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
 • ตรวจเท้า
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจหาไข่ขาว Micro ในปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ Occult blood
 • เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก
 • ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
 • บริการอาหารว่าง
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. รวมค่าบริการและค่าแพทย์แจ้งผลการตรวจสุขภาพ เท่านั้น (ไม่รวมค่ายา)
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 4. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด / บัตรเครดิต
 5. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เท่านั้น

หมดเขต วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คลินิกอายุรกรรม   โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร.    02 818 9000