เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตสมวัย ได้พัฒนาด้าน EF อย่างเต็มที่
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-มิ.ย.-2566

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


ทุกช่วงวัยของลูกรัก ล้วนเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและน่าจดจำ เพราะว่าเด็กๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และความคิด โดยเติบโตขึ้นทุกวันทีละน้อย การได้เฝ้ามองพัฒนาการของลูกน้อยจึงถือเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่อย่างหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทารกน้อยยังแบเบาะ เขาก็จะมีการปรับตัวเรียนรู้กับคนที่อยู่ใกล้ชิด และค่อยๆ พัฒนาทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น จนลูกเติบโตถึงวัย 2 ขวบ ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับมือกับลูกน้อยวัยแสนซน และเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเริ่มมีความคิดและแสดงออกถึงความเป็นตัวเองสูง รักอิสระมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ก็ยังต้องคอยประคับประคองดูแลห่วงใยไม่เปลี่ยนแปลง

 

ให้ลูกเติบโตพร้อมเผชิญโลกกว้าง ด้วยการเลี้ยงลูกแบบ EF

ในการเลี้ยงดูลูกนั้น คุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากให้ลูกประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข การเลี้ยงลูกให้มีการพัฒนาด้าน EF หรือ Executive Function จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก นั่นเพราะ EF คือความสามารถของสมองระดับสูงที่จะใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และการกระทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้

 

โดย EF ที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วย สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้ สามารถเอาตัวรอดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้มี EF ที่ดีได้ด้วยการอุ้ม กอด แสดงออกถึงความรักความห่วงใย การให้นมแม่กับบุตรให้นานที่สุด ส่งเสริมให้ลูกช่วยทำงานบ้าน เล่นกับลูกบ่อยๆ เล่านิทานให้ลูกฟัง เมื่อลูกทำสิ่งดีๆ ก็ให้ชื่นชม เพราะเป็นการให้กำลังใจและส่งเสริมให้ลูกอยากทำอีกในครั้งต่อๆ ไป

 

วัคซีน สิ่งสำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย

เพื่อลูกรักมีสุขภาพดีพร้อมเติบโตอย่างแข็งแรง การดูแลให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนครบตามแต่ละช่วงวัยถือเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังควรเลือกเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางเลือกชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์ เพราะวัคซีนนั้นจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ดี แม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% เต็มก็ตาม แต่สามารถช่วยลดการเกิดและความรุนแรงของโรคได้อย่างแน่นอน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900