พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์

กุมารแพทย์

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 11:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 11:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์

กุมารแพทย์
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์ เป็นกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาคนไข้เด็ก คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า…

"ด้วยตัวหมอเองเป็นคนตัวเล็กมาก แล้วเคยมีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ผู้ใหญ่ แต่การจะใส่เครื่องมือช่วยรักษาเราอาจมีแรงไม่มากพอ เลยมองว่าการรักษาหรือดูแลเด็กเล็กๆ เราน่าจะมีความถนัดและสามารถทำหัตถการได้ดีกว่า อีกอย่างเด็กๆ ก็มีความน่ารัก สดใส และหมอก็มีความรักเด็กและอยู่กับเด็กได้ดี จึงเลือกศึกษาต่อทางด้านกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด"

ไม่เพียงแค่รักษาโรค แต่ยังดูแลความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ด้วย

คนไข้เด็กที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ส่วนใหญ่จะมาด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้หวัด ไอ หรือในกลุ่มโรคภูมิแพ้ ซึ่งนอกจากการรักษาแล้ว คุณหมอรวงฤทัย ก็จะดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วย...

"ในเคสคนไข้เด็กที่รักษายากๆ หมอยังไม่ค่อยเจอ แต่อาจจะมีภาวะกดดันบ้างในกรณีที่ผู้ปกครองคาดหวังให้ผลการรักษาเป็นไปตามต้องการอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมอก็เข้าใจดีว่าเวลาลูกหลานป่วย ผู้ปกครองย่อมร้อนใจและกังวลมากเป็นธรรมดา ทว่าการรักษาจะมีขั้นตอนและบางโรคต้องใช้เวลาสักพักจึงจะเห็นว่าอาการทุเลาลง ตรงนี้หมอจะแก้ปัญหาด้วยการอธิบายอย่างใจเย็นและด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทางครอบครัวทราบถึงวิถีการดำเนินของโรคแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกัน และเมื่ออาการคนไข้ดีขึ้นตามลำดับ คุณพ่อคุณแม่ก็จะผ่อนคลายลงและเข้าใจได้ว่า หมอให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งกับคนไข้และไม่ลืมความรู้สึกของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รอยยิ้มกลับไปทุกคน"

กุมารแพทย์ที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก

นอกจากคุณหมอรวงฤทัย จะมีความเข้าใจในเรื่องโรคและในธรรมชาติของเด็กแล้ว คุณหมอยังเข้าใจถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ด้วย เนื่องจากตัวคุณหมอเองก็เป็นคุณแม่เช่นกัน...

"การเป็นกุมารแพทย์ ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่า การงอแงหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจรักษานั้นเกิดจากพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย หมอก็ต้องมีจิตวิทยาและลูกล่อลูกชน บางครั้งก็ต้องมีของเล่นหลอกล่อเพื่อให้เด็กผ่อนคลาย เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ หรือให้คุ้นเคยกับหมอก่อน การที่เด็กร้องไห้งอแงเมื่อมาหาหมอ เราต้องให้เวลาเขานิดหนึ่ง เพราะเป็นธรรมดาของเด็กๆ ที่จะกลัวหมอ ไม่ว่าหมอจะสวยหรือไม่สวย เด็กเขาก็กลัวไว้ก่อน เพราะหมอก็คือคนแปลกหน้าสำหรับเขา น้ำเสียงหมอจึงต้องอ่อนโยนและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ สำหรับผู้ปกครอง เราก็ต้องอธิบายและยินดีตอบทุกคำถาม"

กระบวนการตรวจรักษา ต้องได้มาตรฐาน

การตรวจรักษาคนไข้เด็ก สิ่งสำคัญคือการหาอาการและตัวโรคให้พบ เนื่องจากเด็กอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารได้ หรือไม่เข้าใจว่าจะต้องบอกแพทย์อย่างไร การซักถามข้อมูลจึงต้องอาศัยผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กด้วย นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายที่คล้ายๆ กับผู้ใหญ่ และถ้าจำเป็นต้องมีการตรวจแล็บก็จะตรวจเบื้องต้นก่อน เช่น ตรวจเลือด ตรวจระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น...

"การเป็นแพทย์ เราต้องมีมาตรฐานในการตรวจรักษา และไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตอนนี้หมอจึงมีโครงการไปอบรมทางด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อเพิ่มทักษะและความรอบรู้ รวมถึงสามารถแนะนำผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้ดีขึ้น เพราะปกติแล้วเด็กๆ จะต้องมีการรับวัคซีนตามช่วงวัย และประเมินพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม หากมีจุดไหนที่ยังไม่เหมาะสมจะได้แก้ไข เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต"

คุณหมอรวงฤทัย กล่าวทิ้งท้ายว่า เวลาที่คุณหมอได้พบกับเด็กๆ ที่มารับวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่คุณหมอดูแลมาตั้งแต่แรกคลอด การได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ดี เห็นเด็กเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพดี คุณหมอก็จะรู้สึกถึงความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กๆ ให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีคุณภาพและสุขภาพดี