เทคนิคการผ่าตัด โรคกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.พ.-2566

โรคกระดูกและข้อ

โรคกระดูกและข้อ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบกระดูกและไขข้อ พบมากในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวมาก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักกีฬาหรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ซึ่งโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ ได้แก่
1. โรคข้อเข่าเสื่อม
2. โรคเกาต์
3. โรคกระดูกสันหลังอักเสบ
4. โรครูมาตอยด์
5. โรคกระดูกเสื่อม
6. โรคกระดูกพรุน
7. โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
8. โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

สาเหตุของโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ
1. ได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกและข้อ
2. การทำงานหนักของกระดูกและข้อมาเป็นเวลานาน
3. น้ำหนักตัวที่มาก
4. การเสื่อมของกระดูกและข้อตามอายุ
5. ได้รับการถ่ายทอดมาจากทางพันธุกรรม

อาการของโรคกระดูกและข้อ
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมากจะมีอาการเจ็บ ปวด และอักเสบที่บริเวณกระดูกและข้อ ซึ่งอาการดังกล่าวอาจจะมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทด้วย

การรักษาโรคกระดูกและข้อ
การรักษาโรคกระดูกและข้อ จะรักษาตามอาการของโรคโดยเริ่มจากการใช้ยาแก้อักเสบ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน แต่หากการรักษาดังกล่าวไม่เป็นผล ยังคงมีอาการปวดเรื้อรังอยู่ ทางแพทย์ก็อาจจะแนะนำการรักษาโดยการผ่าตัด

ปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกและข้อ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการผ่าตัดรักษา เพื่อให้มีความแม่นยำ บาดเจ็บน้อย ช่วยลดขนาดของแผล การวางตำแหน่งที่แม่นยำ ตรงจุด และลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ซึ่งการผ่าตัดด้วยเทคนิคดังกล่าว สามารถทำการรักษาโรคกระดูกและข้อได้หลายส่วน ดังนี้
1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3. การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
4. การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
5. การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัด (Robotic Knee Replacement) โดยที่หุ่นยนต์จะมีหน้าที่ในการควบคุมมุมการตัด แต่การเลือกมุมการตัดก็ยังคงเป็นหน้าที่ของแพทย์ ทางแพทย์ผู้ผ่าตัดยังคงมีหน้าที่ในการทำการผ่าตัดคนไข้ แต่ตัวหุ่นยนต์จะช่วยในการจับวัด เพราะฉะนั้น ความละเอียด ความแม่นยำสูง  ในการผ่าตัดจึงค่อนข้างที่จะสูง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมแนวการตัดและช่วยควบคุมระยะการตัดความลึก ความกว้างของการตัดและลดการไปบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นที่อยู่รอบๆ ข้อ ได้อีกด้วย ดังนั้น อาการปวดในการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์ก็จะน้อยกว่าผู้ป่วยที่เราผ่าตัดโดยเทคนิคปกติ อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก

        เมื่อเกิดอาการปวดกระดูกและข้อ อย่าปล่อยให้มีอาการปวดเรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนสายเกินไป หากมีอาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัย วางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรม กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset