โรคฝีดาษลิงหรือไข้ทรพิษ (Smallpox) โรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวัง

ฝีดาษลิงเป็นโรคที่มีการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือสัตว์แทะ ซึ่งจะเกิดจากที่มนุษย์ได้มีการสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล