โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

มะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้ในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ แต่จะรู้ได้ด้วยการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่

โปรแกรมส่องกล้อง ตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร

กว่า 90% ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้ในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ แต่จะรู้ได้ด้วยการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่

โปรแกรมส่องกล้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร

กว่า 90% ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้ในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ แต่จะรู้ได้ด้วยการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ อย่าปล่อยความเสี่ยงไว้กับตัวจนสายไป