การรักษาอาการปวดด้วย PRP ดีอย่างไร?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางการแพทย์มีการพูดถึงการรักษาวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อให้เนื้อเยื่อฟื้นตัว

บำบัดอาการปวดอย่างถูกวิธี ด้วย “กายภาพบำบัด”

กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื

แก้ปัญหาอาการปวดเมื่อย…ด้วย “นวดแผนไทย vs กายภาพบำบัด”

หลายคนเมื่อมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ หรือแม้แต่อาการบาดเจ็บจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา กา