การปฏิบัติตัวก่อน และหลังผ่าตัดกระเพาะอาหารลดน้ำหนัก

การผ่าตัดกระเพาะอาหารลดน้ำหนัก หลายคนอาจกังวลในเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนผ่าตัด และการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัด