ดูเเลลูกน้อยอย่างไร ? หลังฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนของเด็กในช่วงวัยเเรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 12 ปี นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อเเม่ไม่ควรละเลย เพราะการฉีดวัคซีนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไม่ให้อาการรุนแรงได้