วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเเรกเกิด - 1 ปี ที่ต้องฉีดให้ครบ

การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานเเละสร้างเกราะป้องกันจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ ให้กับลูกน้อย