แก้ปัญหาอาการปวดเมื่อย…ด้วย “นวดแผนไทย vs กายภาพบำบัด”

หลายคนเมื่อมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ หรือแม้แต่อาการบาดเจ็บจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา กา

ปวดเมื่อยตัว กินยาคลายกล้ามเนื้อ ช่วยได้จริงหรือ?

เคยเป็นไหม? ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่รู้จะทำไงดี สุดท้ายก็ต้องหยิบยาคลายกล้ามเนื้อมาทาน เพื่อบรรเทาให้อาการปวดเมื่อยเนื้อต