โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส

เลือกสิ่งที่ดีให้แก่กัน เพื่อชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ

ตรวจสุขภาพก่อนสมรสเป็นเรื่องสำคัญ ตรวจให้รู้เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต

การตรวจสุขภาพก่อนสมรส เป็นการเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายหรือความบกพร่องทางพันธุกรรมก่อนจะมีบุตร