โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจ Premium
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-เม.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
เพราะหัวใจคือสิ่งสำคัญที่ต้องดูเเลใส่ใจ


“โรคหัวใจ 
สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 54,530 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 150 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนเลยทีเดียว


ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

•  บุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
•  ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง
•  ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
•  ผู้ที่สูบบุหรี่
•  ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ เป็นโรคอ้วน
•  ผู้ที่มีภาวะเครียด
•  ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

รายการตรวจ

ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ Premium 1Premium  2
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์


พบเเพทย์เฉพาะทาง โรคหัวใจ

Cardio


✔ 
วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hightตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMIตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน


 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

 CBC


✔ ✔ 

 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


✔ ✔ 
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือดHbA1C


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol


✔ ✔ 

 ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride


✔ ✔ 

 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL


✔ ✔ 

 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL


✔ 


 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)


✔ ✔ 

 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)


✔ ✔ 

 ตรวจไทรอยด์

TSH
✔ ✔ 

 ตรวจหาภาวะการอักเสบในร่างกาย

 C-Reactive Protein High Sensitivty


✔ ✔ 

 ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

 Troponin I


✔ ✔ 

 ตรวจการทำงานของหัวใจ

 Pro BNP


✔ ✔ 

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

 Creatinine


✔ ✔ 
ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Urine Acid


ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination


✔ ✔ 
รายการตรวจเอกซเรย์


เอกซเรย์ปอดChest X-ray
✔ ✔ 
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 EKG


✔ ✔ 
ตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายESTเลือกตรวจได้ 1 รายการ ✔  
ตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงECHO

ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจCT Calcium Score

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมบริการอาหารว่าง

 Complimentary Voucher


✔ ✔ 

ราคา

3,500.-5,900.-โปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึกเฉพาะทาง  (ต้องสั่งซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น!!)
รายการตรวจราคา
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST
(ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น)
2,000.-
โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 
(ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น)
2,000.-
โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
(ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น)
2,000.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึกเฉพาะทาง (ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน)

รายการตรวจราคา
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST
(ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน)
2,500.-

โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO  
(ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน) 

2,500.-
โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
(ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน) 
2,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งคลินิกโรคหัวใจ / ศูนย์ตรวจสุขภาพ
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีและใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น

4. ระยะเวลาจำหน่ายโปรแกรม วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
5. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ภายใน – 31 มกราคม 2567
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์หัวใจ อาคาร 5 ชั้น 2

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 

โทร.02-514-4141 ต่อ 5204

Line Official Account ID : @Paolochokchai4
ดูขั้นตอนการสั่งซื้อ คลิก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก