โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย พร้อมฝากครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-ต.ค.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมคลอดพร้อมฝากครรภ์
ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูเเลสุขภาพลูกน้อยให้ความสำคัญตั้งเเต่ฝากครรภ์ จนถึงวันคลอด ดูเเลปกป้อง เพื่อสุขภาพที่สมบรูณ์ ของคนสำคัญในครอบครัว เพราะการฝากครรภ์ เป็นการตรวจติดตามตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้คุณแม่หรือลูกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง หรือหากตรวจพบความผิดปกติในช่วงตั้งครรภ์ก็จะสามารถปรึกษากับคุณหมอได้ทันที


โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาโปรแกรมดังกล่าว รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการเรียบร้อยเเล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี และใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น 
5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
6. แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
7. นัดหมายเเพทย์ก่อนล่วงหน้าเมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
8. โปรแกรมดังกล่าว สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย เท่านั้น

9. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
10. เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพสตรี อาคาร 5 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5148 - 5220
Line : Paolochokchai4