โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2022
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
06-ต.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2565
สร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยงด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
“ ..ไข้หวัดใหญ่...” โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา Influenza Virus อาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ไม่ควรมองข้ามว่าไม่อันตราย เนื่องจากสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2022
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2022 ประกอบด้วย 4 สายพันธุ์ คือ ไวรัสสายพันธุ์ A และ Bในส่วนของไข้หวัดใหญ่ A มี A/H1N1กับH3N2มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปทีละเล็กละน้อยเพื่อหลบหลีกวัคซีน ส่วนไข้หวัดใหญ่ Bมี VictoriaกับYamagataสลับกันไปมา จึงได้มีการให้วัคซีนทุกปี ทั้ง2สายพันธุ์

ใครบ้างควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
- เด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป จนถึง 5 ปี
- ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
- สตรีมีครรภ์ หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง


โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2022

โปรแกรมราคา 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
( สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ )

790.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- สามารถทำการสั่งซื้อได้ วันนี้– 31 ธันวาคม 2565
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
- หากทำการชำระเงินเข้าสาขาโชคชัย4ต้องเข้ารับบริการที่สาขา โชคชัย 4 เท่านั้นและไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้
- โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ เข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม
- โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวช ต้องเข้าพบแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
- เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4141ต่อ 1100-1101
Line Official Account ID : @Paolochokchai4