นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นัดหมายแพทย์
นพ.สุรพงษ์ ลีโทชวลิต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.อดิศร์ อิงคตานุวัฒน์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เเละวัยรุ่นเด็ก

นัดหมายแพทย์
พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์