นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นัดหมายแพทย์