นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

วุฒิบัตร

กระดูกและข้อ
วัน เวลา

“กระดูกสันหลัง” เปรียบเหมือนเสาหลักของร่างกาย เราจึงควรใส่ใจและใช้งานทะนุถนอม

เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อวัยวะต่างๆ ย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่เราสามารถชะลอความเสื่อมถอยของร่างกายได้ ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และใช้งานอวัยวะต่างๆ อย่างถูกวิธี ซึ่งกระดูกสันหลังก็เป็นหนึ่งในอวัยวะที่ต้องหมั่นดูแลรักษา เพราะเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเราทรงตัวได้ จึงควรได้รับการดูแลภายใต้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

ความรู้ความสามารถ คืออาวุธชั้นยอดในการรักษาคนไข้

คุณหมอวันชัย จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และจบเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ จากโรงพยาบาลราชวิถี และตลอด 20 ปี ในเส้นทางการดูแลสุขภาพของคนไข้ คุณหมอฝึกฝนตนเองอย่างหนักและพัฒนาฝีมือตนเองอยู่เสมอ เช่น เรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลรักษาคนไข้ทุกเคสเพื่อนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการรักษาให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่ต้องออกมาดีและไร้ข้อผิดพลาด พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันวิทยาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คุณหมอใช้ความรู้ความสามารถที่มีกลั่นออกมาเป็นอาวุธชั้นยอดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาคนไข้

วินิจฉัยด้วยวิธีการทางโรคกระดูกและข้อที่แม่นยำ

การตรวจวินิจฉัยด้วยหลากหลายวิธีร่วมกันจะทำให้การตรวจประเมินคนไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณหมอวันชัยจะตรวจวินิจฉัยด้วยการซักประวัติคนไข้อย่างรอบด้าน ว่ามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไร รวมถึงการประกอบอาชีพหรือการทำงาน เพื่อดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่ เช่น การยกของหนัก เคลื่อนไหวผิดท่า ฯลฯ อีกทั้งมีการตรวจด้วยการสัมผัสคนไข้ จับ คลำ ยกแขน ตรวจดูว่ามีความผิดปกติ กดดูว่ามีอาการเจ็บส่วนใด มีความรู้สึกชาหรือไม่ อ่อนแรงหรือเปล่า ผนวกกับการตรวจเอกซเรย์เพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยให้เที่ยงตรงและแม่นยำ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ตรงจุด

วางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้… เพื่อการรักษาที่ดีที่สุด

ในการดูแลรักษาสุขภาพคนไข้ คุณหมอจะเน้นให้คนไข้เป็นศูนย์กลาง โดยคุณหมอและคนไข้จะร่วมกันวางแผนการรักษาไปพร้อมๆ กัน คุณหมอจะอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโรคและขั้นตอนการรักษา เพื่อให้คนไข้มีความเข้าใจและคลายความกังวล รวมทั้งทำให้คนไข้ได้ทราบถึงปลายทางของการรักษา เพื่อเดินหน้าการรักษาไปด้วยกันอย่างมั่นใจ อีกทั้งเมื่อถึงจุดที่คนไข้ต้องตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การทำกายภาพบำบัด หรือวิธีการรักษาด้วยการใช้ยา คุณหมอจะชี้ให้คนไข้เห็นข้อดีและข้อเสียของการรักษาในแต่ละรูปแบบ โดยให้ข้อมูลอย่างครบครันและชัดเจน ซึ่งคนไข้สามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษาได้ด้วยตนเอง และสามารถตัดสินใจร่วมกันกับคุณหมอ เพื่อหาทางออกร่วมกันและเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

เคสยากไม่มีหวั่น…เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ

โรคกระดูกสันหลังบางโรค พบได้ไม่บ่อยนัก เช่น โรคติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง แต่ถ้าเป็นแล้ว แสดงว่าเชื้อมีระดับความรุนแรงสูงและยากต่อการรักษา สาเหตุมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียและเชื้อวัณโรคทำให้เกิดอาการปวดหลัง มีไข้สูง บางคนปวดมากจนไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้ ถ้าหากไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เชื้ออาจจะลุกลาม จนทำให้กระดูกสันหลังมีการผิดรูป ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง จนถึงขั้นเป็นอัมพาตหรืออาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่ง ที่ผ่านมาคุณหมอวันชัยในฐานะแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังโดยตรงสามารถให้การดูแลรักษาคนไข้ติดเชื้อที่กระดูกสันหลังจนมีอาการที่ดีขึ้น และหายเป็นปกติ กลับมาเดินได้ดังเดิม ทำให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง รวมถึงโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุ และวัยหนุ่มสาว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังตามอายุและการใช้งาน ซึ่งคุณหมอจะเน้นการรักษาที่ต้นเหตุ ให้คนไข้เปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น ยกของอย่างระมัดระวังหรือนั่งทำงานอย่างถูกสุขลักษณะ หรือหากเป็นมากก็สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด โดยเอาหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาทออกที่ต้องอยู่ภายใต้การรักษาของศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และด้วยความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ ที่จะทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ