นพ.วันชัย นาถตระกูลพิทักษ์

สูตินรีแพทย์

วุฒิบัตร

สุขภาพสตรี
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00
ไม่ว่าจะกี่พันครั้งก็ตามที่ทำคลอดมา ทุกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้หมออย่างเราภูมิใจที่ได้มอบสมาชิกใหม่ มอบความสุขให้กับครอบครัวของเขา


มากกว่าความเชี่ยวชาญ คือ การดูแลอย่างเข้าใจ และผูกพัน

นพ.วันชัย นาถตระกูลพิทักษ์ สูตินรีแพทย์จากมหาวิทยาลัย De La Salle University College of medicine, Philippines จากประสบการณ์ในการดูแลคุณแม่ฝากครรภ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี และทำคลอดทารกน้อยมากว่า 5,000 คน ที่ล้วนประทับใจและบอกต่อในความเชี่ยวชาญ และความอบอุ่นใส่ใจดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ซึ่งการตั้งครรภ์ของผู้หญิงปัจจุบันเฉลี่ยจะตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่าผู้หญิงในอดีต เพราะต้องการความพร้อม การดูแล การรักษาของแพทย์ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น เพราะนอกจากเรื่องความปลอดภัยของแม่และลูกแล้ว การให้คำแนะนำ การดูแลในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณหมอก็ต้องเข้าใจและเข้าถึงในไลฟ์สไตล์ของว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งจะทำให้สมาชิกใหม่ของครอบครัวที่จะลืมตามาดูโลกมีความพร้อมสมบูรณ์อย่างที่สุด


จากการดูแลรักษา ที่กลายเป็นความผูกพัน จากผู้หญิง ถึงผู้หญิง

จากประสบการณ์ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณหมอสามารถเข้าใจผู้ที่ตั้งครรภ์ได้มากขึ้น สามารถเห็นถึงความกังวลที่อาจจะเกิดกับแต่ละคน และสามารถพูดคุยให้คำแนะนำ ให้ความมั่นใจ หากพบความผิดปกติ และให้ความเชื่อมั่นกับคนไข้ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ และการดูแลสุขภาพอนามัยทางนรีเวชของผู้ที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะช่วงเวลา 9 เดือนที่คุณหมอดูแลให้คำแนะนำ จนถึงทำคลอด นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับผู้หญิงทุกคนซึ่งกลายเป็นความผูกพันไว้วางใจ ทั้งการตรวจสุขภาพ วางแผนครอบครัว และรักษาทุกครั้งเมื่อมีปัญหา การรักษาที่คุณหมอมอบให้คนไข้เป็นการดูแลอย่างเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคน ให้เวลาอย่างเต็มที่ จึงทำให้คนไข้ทุกคนหมดความกังวลเรื่องสุขภาพที่ค้างอยู่ในใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้เป็นอย่างดี ผลการรักษาต่าง ๆ ก็จะดีขึ้นไปตามลำดับ จึงเป็นที่มาของการบอกต่อในกลุ่มคุณผู้หญิงด้วยกัน ถึงความเชี่ยวชาญและการดูแลคนไข้อย่างอบอุ่น ใกล้ชิดของคุณหมอให้เวลาคนไข้อย่างเต็มที่ ไขข้อข้องใจในทุกประเด็น ให้คนไข้หมดความกังวล

“การดูแลที่หมอมอบให้คนไข้เป็นการดูแลอย่างเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคน ให้เวลาอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อเราเข้าใจจะทำให้ทราบเป้าหมายการเดินเข้ามาพบหมอในแต่ละครั้ง หมอแนะนำให้คนไข้จดคำถามไว้เสมอ และเมื่อพบกันให้นำบันทึกมาพูดคุยไขข้อข้องใจทีละประเด็น จึงทำให้คนไข้ทุกคนหมดความกังวล สามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และในการตั้งครรภ์ของคุณแม่ ว่าที่คุณพ่อคือคนสำคัญที่หมอจะพูดคุยด้วยเสมอ เพราะในช่วงเวลาพิเศษนี้ ลูกคือศูนย์กลางของครอบครัว ทุกคนจึงต้องดูแลใส่ใจ แต่ในขณะเดียวกันคุณแม่ที่ตั้งครรภ์บางครั้งอาจมีอารมณ์แปรปรวน คุณพ่อต้องให้ความเข้าใจช่วยดูแลจิตใจ ต้องช่วยดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน และยิ่งเป็นการเพิ่มความผูกพันสายใยของครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ”