นพ.วสุพล จึงพัฒนปรีชา

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยกรรม
วัน เวลา
อังคาร 12:00 - 22:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 12:00 - 22:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 21:00