นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

วุฒิบัตร

สุขภาพสตรี
วัน เวลา
ละเอียด รอบคอบ และอดทนเพื่อผลของการรักษา และรอยยิ้มของคนไข้หลังการผ่าตัด


พัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.พลากุล ระงับพิษ แพทยศาสตร์บันฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมอบรมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช และ Reproductive APAGE Workshop จากชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชวิทยา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาโรคทางนรีเวช จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันการรักษาโรคของสตรีพัฒนาไปในแนวทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นจากในอดีต เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนในความเป็นแพทย์ผู้รักษาคุณหมอไม่หยุดที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการรักษาคนไข้ ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิมฉีกทุกข้อจำกัดของการรักษาแบบเดิม ๆ ด้วยนวัตกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มีการพัฒนาทั้งเรื่องเลนส์และกำลังขยายของกล้องเป็นแบบดิจิตอล จึงทำให้ภาพมีความคมชัดอย่างมาก อีกทั้งการพัฒนาด้านเครื่องมือผ่าตัด เช่น การจี้ไฟฟ้าปิดเส้นเลือดสามารถตัดเนื้อเยื่อได้ในตัว เครื่องจี้ตัดโดยใช้การสั่นสะเทือนจากปลายเครื่องมือความถี่สูง สามารถตัดเนื้อเยื่อได้รวดเร็ว เสียเลือดน้อย มีแผลที่ท้องน้อยประมาณ 2-3 แผล แผลละ 0.5 ซม สำหรับนำเครื่องมือใส่เข้าไปผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดผ่านกล้อง สามารถรักษาโรคทางนรีเวชได้เกือบทุกโรครวมถึงมะเร็ง แต่โรคที่คุณหมอพบได้บ่อย คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ด้วยโรคนี้จากประสบการณ์ของคุณหมอการผ่าตัดทางหน้าท้องจะไม่สามารถเลาะพังผืดด้านหลังมดลูกได้ เนื่องจากมองเห็นไม่ชัดเจน แต่การผ่าตัดผ่านกล้องมีกำลังขยายสูง สามารถเห็นรอยโรคได้ชัดเจน อีกทั้งมีความแม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด นอกเหนือเทคโนโลยีแล้วสิ่งที่คุณหมอต้องคำนึงถึง ก็คือ การรับมือกับสภาพจิตใจของคนไข้ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ต้องดูแลไม่แพ้กับการต้องผ่าตัดสิ่งสำคัญต้องช่วยคลายความกังวลและทำให้เชื่อในการรักษา คุณหมอใช้ความใจเย็นการให้คำอธิบายกับคนไข้อย่างละเอียด เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด


เป็นการผ่าตัดที่ช่วยทั้งการรักษา และตอบโจทย์เรื่องความสวยงามได้อย่างตรงประเด็น

“คนไข้ที่มารับการผ่าตัด สิ่งที่กังวลมากสุด คือเรื่องความเจ็บปวด เพราะแน่นอนว่าเมื่อมีรอยแผลก็ย่อมมีความเจ็บปวดจากแผล เพราะก่อนเข้ารับการรักษาคนไข้ก็ต้องทนกับอาการปวดจากโรค แต่พอผ่าตัดแล้วยังต้องมาปวดแผลอีก จึงไม่ใช่เรื่องผิดที่คนไข้จะเกิดความวิตก กังวล แต่การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก จึงทำให้ปวดแผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว แผลเป็นก็เล็กลงตามไปด้วย ช่วยเรื่องความสวยงาม เรียกได้ว่าตอบโจทย์ให้กับคนไข้อย่างตรงประเด็นหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด ได้เห็นคนไข้กลับมาตรวจเต็มไปด้วยรอยยิ้มบอกว่า “ขอบคุณ คุณหมอมาก กลับไปทำงานได้ตามปกติ ไม่ต้องกินยาแก้ปวด ไม่ต้องหยุดงานอีกแล้ว ได้ฟังแล้วหมอก็รู้สึกสุขใจ เมื่อคนไข้ให้ความไว้วางใจยอมรับการผ่าตัดจากหมอ ขอเพียงคืนรอยยิ้มและชีวิตปกติสุขให้คนไข้ได้ มันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อย”