ห่างไกลภาวะหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเทคโนโลยีการตรวจ CT Scan 160 Slice
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
29-ธ.ค.-2564

โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น แต่จะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน โดยมักมีอาการในขณะที่หัวใจทำงานหนัก หรือเกิดในขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตอย่างแรง เช่น เกิดในขณะออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือในขณะที่เครียด หรือตื่นเต้น ตกใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หรืออาจเป็นลมหมดสติ หากเกิดอาการดังกล่าวผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเร่งด่วน เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ผู้ป่วยฟื้นตัวช้า หรือในบางรายอาจเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้


การป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ทำได้โดยการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพพร้อมคัดกรองเจาะลึกเฉพาะทาง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรค ซึ่งการตรวจสามารถทำได้หลายวิธี

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง Echocardiography
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
  • การตรวจหาปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
  • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  CTA


เช็คให้ชัดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ด้วยเทคโนโลยี CTA (Coronary CT Angiography) 

            ✔ ผลตรวจมีความแม่นยำ ภาพละเอียดคมชัด
            ✔ ปลอดภัย ไม่เจ็บ
            ✔ ไม่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล
 
ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 160 Slice
เพื่อประเมินว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตันมากน้อยเพียงใด โดยสามารถเห็นระบบเส้นเลือดของหัวใจทั้งหมด และการหาความผิดปกติแต่กำเนิดของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน