การตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
25-ต.ค.-2566
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุที่มากขึ้น หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ซึ่งจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมของหลอดเลือดได้ตั้งแต่ระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติ แม้จะยังไม่แสดงอาการให้เรารู้ทัน เพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้


ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium score)

การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) เป็นการตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วและความละเอียดสูง (CT SCAN) ตรวจคัดกรองระดับหินปูนที่เกาะบริเวณหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งภาพที่ได้จากการตรวจจะมีความคมชัด และสามารถจับภาพขณะที่หัวใจเต้น หรือการไหลเวียนของเลือดได้ดี รวมถึงสามารถบ่งบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยถึงแม้จะเจอคราบหินปูนปริมาณน้อย เเต่ก็สามารถใช้ประเมินว่ามีแนวโน้ม หรือโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใด

ซึ่งแคลเซียมที่จับที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจะไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก หรือเกิดจากภาวะหลอดเลือดเสื่อมเท่านั้น เพราะอาจเกิดได้ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดแดงได้อีกด้วย เช่น ไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ และมีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือด จนทำให้เส้นเลือดตีบตัน หรือเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน รวมถึงยังสามารถบอกได้ถึงแคลเซียมที่บริเวณลิ้นหัวใจ หรือเยื่อหุ้มหัวใจได้อีกด้วย

ทำไม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบถึงมีโอกาสเสี่ยงเป็นมากขึ้น
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถตรวจพบเจอในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก เพราะเป็นโรคที่มักจะมาพร้อมความเสี่ยงเมื่ออายุมากขึ้น แต่ในปัจจุบันกลับพบในกลุ่มคนที่ยังมีอายุน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ความเครียดจากปัญหาในชีวิต หรือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากขึ้น และการพักผ่อนน้อย ทำให้พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองมีความผิดปกติ เนื่องจากเป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และสะสมอาการไปเรื่อยๆเป็นเวลานาน จนกระทั่งมีความผิดปกติอาการเหล่านี้ก็จะแสดงออกให้เห็น เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายขณะออกแรง ความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน รุนเเรงไปจนถึงหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น หากนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้

คราบหินปูนที่เกาะเส้นเลือดหัวใจเกิดจากอะไร ?
คราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเสื่อมโดยธรรมชาติของแคลเซียมในร่างกายที่สะสมจนกลายเป็นก้อนแข็ง หรืออาจเกิดจากกลไกของร่างกายที่สร้างแคลเซียมมาป้องกันบริเวณที่เกิดการอักเสบ ที่อาจแฝงตัวมากับคราบไขมัน และเกาะติดบริเวณหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนเลือดไปสู่หัวใจลดน้อยลง และอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันที่นำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคตได้นั่นเอง

ผลการตรวจ Calcium Score แบบไหนที่เสี่ยง
  • ผลการตรวจ CT Calcium Score ได้ค่า 0 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันต่ำ
  • ผลการตรวจ Calcium Score 1-100 มีแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจระดับน้อย มีโอกาสในการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบในอนาคตน้อย แต่ควรควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น ดูแลเรื่องอาหาร การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
  • ผลการตรวจ Calcium Score 101-400 มีแคลเซียมที่หลอดเลือดแดงหัวใจระดับปานกลาง มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงที่จะเป็นในการเกิด Heart Attack หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงหรือตัน ซึ่งแพทย์อาจตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น ตรวจหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST)
  • ผลการตรวจ Calcium Score ได้ค่าตั้งแต่ 401 ขึ้นไป มีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภายในระยะเวลา 2-5 ปี แม้ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม ซึ่งแพทย์อาจจะวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเป็นรายเฉพาะบุคคล

ข้อดี
  • มีความแม่นยำสูง ใช้เวลาตรวจไม่เกิน 15 นาที และรู้ผลเร็ว
  • เป็นการตรวจที่ผู้ตรวจได้รับรังสีในปริมาณน้อยมาก
  • ไม่ต้องฉีดสีสวนหัวใจ ไม่ต้องฉีดยา หรือใช้สารทึบแสง
  • เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บตัว และไม่ต้องมีการเตรียมตัว สามารถตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

นอกจากการตรวจเพื่อดูระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดแล้ว การตรวจหาคราบหินปูนหลอดเลือดหัวใจก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขนาดไหน โดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดอาการ เพราะหากตรวจพบได้เร็ว ก็จะสามารถวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

คลินิกศูนย์หัวใจ อาคาร 5 ชั้น 2

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร 02- 514-4141 ต่อ 5204
Line id : @Paolochokchai4